Ferie, sygdom og vikar

Ferie:

Jeg planlægger ferie og fridage for et år af gangen, ferieplanen for det kommende år udleveres i december.

 

Som udgangspunkt holder jeg 3 ugers sommerferie, 1 uges efterårsferie, 1 uge mellem jul og nytår og 1 uge om foråret

Ved mine planlagte fri- og feriedage skal I selv sørge for pasning af Jeres barn.


Vikar:

Jeg har pt ikke tilknyttet vikar til min pasningsordning

Sygdom:

Jeg modtager ikke syge børn, derfor er jeg heller aldrig syg.

Ring eller sms helst inden 8.30 ved sygdom eller fridag, så jeg undgår unødig bekymring.